1207-24-01
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE PRZY UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO W PŁOCKU AUTORZYARCH. ARCH. MAGDALENA MACKIEWICZ-ADAMCZEWSKA, WOJTEK PRZYWECKI, MARCIN WNĘK KONKURS2012